JAKOŚĆ 


W     dniu  20    kwietnia   2004    roku     firma  IGLOPORT  Sp.  z o.o. uzyskała  Certyfikat
 Zarządzania  Jakością   ISO   9001:    2000

w następującym zakresie:
  - usługi składowe spożywczych artykułów      mrożonych,
  - realizacja usług eksportowo- importowych,
  - konfekcjonowanie produktów mrożonych,
  - wynajem pomieszczeń biurowych.  
      
W firmie    IGLOPORT   Sp.   z o.o.  wdrożono
System  HACCP  (HAZARD  ANALYSIS  AND CRITICAL  CONTROL  POINTS) - System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
System wdrożono w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego przechowywanej żywności. Polega on na efektywnej kontroli punktów krytycznych danego procesu, ustalonych na podstawie analizy zagrożeń. Stosowany jest do eliminowania ryzyka związanego z zanieczyszczeniami żywności, głównie biologicznymi, chemicznymi oraz fizycznymi.
     
Firma IGLOPORT uczestniczyła w VIII Pomorskim Konkursie: Firma z Jakością 2003. Uroczysty finał odbył się w Gdańskim Dworze Artusa.
Prezes Zarządu Pan Jerzy Zieliński odebrał certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu "Grupowe wdrażanie Systemu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności HACCP" w ramach którego firma IGLOPORT wdrożyła System zapewnienia jakości zdrowotnej żywności HACCP.
      
    

   W ramach Systemu HACCP prowadzone są szkolenia wszystkich pracowników z zakresu podstawowych zagadnień oraz szczegółowe szkolenia pracowników funkcyjnych odpowiedzialnych za prace określone w procedurach i stanowiskowych instrukcjach postępowania.
        
Wszyscy pracownicy firmy IGLOPORT Sp. z o.o. oraz goście wizytujący, odwiedzający Zakład zobowiązani są do przestrzegania zasad Systemu HACCP obowiązującego w Firmie.
        

Firma IGLOPORT w chwili obecnej jest w trakcie realizacji przedsięwzięć zmierzających do uzyskania Certyfikatu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.