Firma Igloport Sp. z o.o. obejmuje swym zakresem:
  • Usługi składowania,
  • Usługi przeładunkowe,
  • Działalność handlowa,
  • Usługi spedycyjno-eksportowe,
  • Usługi konfekcjonowania produktów mrożonych,
  • Wynajem pomieszczeń biurowych,
  • Produkcja lodu gastronomicznego.